Yuki Arashi
4.1 Star Rating  |  11 Reviews

586 Main Street
Park City, UT 84060
435-649-6293
Restaurant Website
Cuisine: Asian / Sushi
Price: $20 - $40
Location: Main Street

Feature(s):
Sushi Bar

Yuki Arashi Park City Menu